Nytt avtal för personlig assistans mellan Fremia och Kommunal

Från och med 1 oktober 2023.

Fremia och Kommunal är överens om ett nytt kollektivavtal för personliga assistenter. De sammanlagda avtalsökningarna följer märkets värde om 7,4 procent.

Det nya kollektivavtalet omfattar personliga assistenter som är anställda hos Fremias medlemsorganisationer. Avtalet löper över 2 år, från och med 1 oktober 2023 till och med 31 oktober 2025. Totalt ökar avtalets värde med 7,4 procent.

– Vi har tecknat ett avtal som säkerställer att kostnadsökningarna för arbetsgivarna inte överstiger märket, samtidigt som vi stärker anställningstryggheten för personliga assistenter. Jag är nöjd över att vi har tecknat ett avtal som stärker branschens arbete mot rimligare villkor, säger Klara Sahleström, avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

Löner och löneökningar

I kollektivavtalets löneavtal anges en ny lägsta nivå för det individuella löneutrymmet och beskrivningarna av lönekriterierna har ändrats. Informera dina medarbetare om de nya formuleringarna så ni båda känner till dem inför lönesamtalet. Alla lönesamtal ska ha genomförts senast den 15 december i år.

Löneavtalet innehåller även justeringar i avtalets lägstalöner.

Förlängda uppsägningstider

Uppsägningstiderna för samtliga anställningsformer i avtalet justeras den 1 september 2024.

För anställning för viss tid så länge uppdraget varar och vikariat gäller 1 månads uppsägningstid efter 10 månaders anställningstid hos den assistansberättigade. Innan dess gäller 14 dagar. Uppsägningstiden är ömsesidig och gäller för både arbetsgivaren och den anställde.

Detsamma gäller vid tillsvidareanställning som avslutas när assistansanvändaren inte längre har behov av assistansen, vid längre sjukhusvistelse eller när assistansanvändaren avlider.

Kort om det nya avtalet

Här är en sammanfattning av ändringarna i löneavtalet och de allmänna villkoren.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.