Nytt avtal för Kommunal inom Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Gäller från och med 1 oktober 2023

Fremia och Kommunal är överens om ett nytt tvåårigt avtal för anställda inom avtalsområde HVO, som berör den idéburna välfärden. De sammanlagda avtalsökningarna följer märkets värde om 7,4 procent. Märkets låglönesatsning ger ökade lägstalöner.

Det nya kollektivavtalet omfattar personal inom Kommunals yrkesområden som är anställda hos Fremias medlemsorganisationer inom verksamhetsområdet Hälsa, vård och övrig omsorg. Det löper över två år, från och med 1 oktober 2023 till och med 30 september 2025.Totalt ökar avtalets värde med 7,4 procent.

Det finns ändringar i löner och avtalsvillkor som du som omfattas av avtalet behöver känna till. 

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.