Gåvor till anställda

Visa uppskattning utan beskattning.

Vill du visa dina medarbetare uppskattning vid särskilda händelser så kan du göra det genom att skänka en gåva. De flesta blir glada av att få en present. Men innan du köper något är det bra att känna till vad som gäller för gåvor till anställda.

Som arbetsgivare får du ge gåvor till dina medarbetare. Reglerna kring gåvor är framför allt skattetekniska, men det är också bra att fundera över etiska aspekter kring gåvor. Till exempel bör gåvorna anpassas till vem eller vilka som ska få dem så att de inte uppfattas som kränkande.

En huvudregel är att gåvor från en arbetsgivare till en anställd är en förmån och ska förmånsbeskattas. Dina medarbetare blir alltså skattepliktiga för de gåvor som de tar emot motsvarade värdet på gåvan, och sociala avgifter tillkommer för dig.

Skattefria gåvor

Vissa gåvor, som julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor kan däremot vara skattefria. Det här avgör om gåvan är skattefri eller skattepliktig.

Gränsbelopp

För att gåvan ska vara skattefri måste värdet understiga ett visst belopp, inklusive moms. Beloppet är ett så kallat gränsbelopp. Det betyder att hela gåvan beskattas om värdet överstiger det angivna beloppet.

I värdet räknas inte sådant som arbetsgivarens kostnader för administration och frakt in. Gränsen för vilket belopp som gäller beror på vilken slags gåva du ger bort.

På Skatteverkets hemsida hittar du uppdaterad information om vilka gränsbelopp som gäller för respektive gåva.

➜ Om gåvor hos Skatteverket.

Utöver beloppsgränserna gäller att:

  • En julgåva måste ges till samtliga anställda eller en större grupp anställda för att räknas som skattefri förmån.
  • En jubileumsgåva kan bara ges i samband med att din organisation firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum.
  • En minnesgåva kan bara ges vid vissa tillfällen: i samband med att den anställda fyller jämnt från 50 år och uppåt, att anställningen varat i en viss tid och då i minst 20 år, eller att anställningen upphör. Den kan dessutom bara ges till varaktigt anställda, det vill säga de som har varit anställd i minst sex år.

Pengar är aldrig en skattefri gåva

Skattefriheten gäller de flesta typer av gåvor förutom pengar eller presentkort som kan bytas mot pengar. Du kan däremot ge bort presentkort som löses in mot en vara eller tjänst skattefritt.

 

Uppdaterad
för 6 månader sen