Statlig ersättning

Arbetsgivare som betalar premie till en registrerad omställningsorganisation kan ha rätt till statlig ersättning. CIKO kommer att hantera ansökan och eventuell utbetalning av statlig ersättning till arbetsgivare som är anslutna till Fremia.

  • Läs om hur det går till och hur ni registrerar er på ciko.se.
  • Registreringen måste göras före den 30 juni.
  • För premier avseende Omstella behöver ingen registrering göras i dagsläget.

För mer information ring CIKO: 010 - 288 95 00.