Nya mallar för avropsavtal

Avropsavtalsmallar för återkommande anställning som objektsanställd och återkommande anställning per arbetad timme.

För dig som omfattas av kollektivavtalet Cirkelledare och övriga ledare/lärare finns nu två nya mallar för anställningsavtal. De ska användas när du vill anställa samma person vid flera tillfällen under året, men inte vet när och hur ofta. Med avropsavtalen slipper du skriva nya anställningsavtal inför varje nytt tillfälle personen anlitas.

I kollektivavtalet finns de olika anställningsformerna angivna som du kan anställa personal på. För att underlätta för dig i anställningsprocessen erbjuder vi mallar för anställningsavtal som är anpassade efter ditt kollektivavtal.

För dig som omfattas av avtalet Cirkelledare och övriga ledare/lärare finns nu nya mallar för anställningsavtal för återkommande anställning som objektsanställd och återkommande anställning per arbetad timme.

De här avropsavtalsmallarna kan du använda om du har återkommande behov av att anställa samma person på en objektsanställning eller timanställning, men inte kan förutse när och hur ofta behovet kommer finnas. Avropsavtalsavtalen reglerar vilka villkor som ska gälla varje gång personen anlitas. Genom att använda våra mallar behöver du inte teckna ett nytt anställningsavtal inför varje tillfälle som personen ska komma in och jobba för dig.

Tips! Ha som vana att alltid logga in på fremia.se och ladda ned blanketter när du ska använda dem. På så sätt säkerställer du att du alltid använder den senast uppdaterade versionen.

Relaterat innehåll