Folksam inflationssäkrar pensioner i KTP för andra året i rad – trots tuffa tider

Folksam har bestämt att fortsätta minska premien för tjänstepensionen KTP för 2600 arbetsgivare under 2024. Samtidigt höjs pensionerna inom ramen för KTP för 155 000 arbetstagare inom kooperation och folkrörelse.

För att säkerställa att KTP-pensioner och fribrev inte äts upp av inflation värdesäkras de av Folksam med en höjning på 6,48 procent under 2024. Förra året höjdes pensionerna med motsvarande 10,84 procent.

Trots det har Folksam möjlighet att fortsätta att minska premierna även för 2024, då de reduceras med 30 procent. Premierna har sjunkit under många år tack vare att de överskott som skapats via Folksams kapitalförvaltning ska återföras till kunderna.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad. Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare, säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam.

Sammanfattning av förändringarna Folksam genomför inom KTP under januari 2024

Tjänstemän inom kooperation och folkrörelse, drygt 155 000 personer:

  • Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året.
  • Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent.

Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken:

  • Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent.
  • Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1).
  • Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1).

 ➜ Läs Folksams pressmeddelande om värdesäkringen 

Relaterad information