Nytt avtal klart för Hushållsnära tjänster

Gäller från och med den 1 oktober 2023.

Ett nytt tvåårigt kollektivavtal har tecknats mellan Fremia och Kommunal för hushållsnära tjänster. På sikt är ambitionen att uppnå ett avtal med likalydande villkor som för övriga företag inom branschen.

Fremia och kommunal är överens om nya villkor och löner i kollektivavtalet Hushållsnära tjänster. Det omfattar anställda vid företag som sysslar med hushållsnära tjänster och som är medlemmar i Fremia. Den totala avtalsökningen är 7,4 procent uppdelat på två år. Det nya avtalet gäller från och med den 1 oktober 2023 till och med den 30 september 2025.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.