Nytt avtal för folkrörelseorganisationer

Gäller från 1 oktober 2023

Fremia, Handelsanställdas förbund och Akademikerförbunden har enats om ett tvåårigt avtal för organisationer inom folkrörelsen. Det totala värdet av avtalsökningarna följer märkets om 7,4 procent.

Det nya kollektivavtalet har tecknats mellan Fremia och Handels respektive Fremia och Akademikerna. Det reglerar anställningsvillkor och löner för anställda i företag och organisationer inom folkrörelsen som är medlemmar eller har serviceavtal med Fremia.

Avtalsökningarna följer märkets värde om 7,4 procent fördelat på två år och det gäller från och med 1 oktober 2023 till 30 september 2025.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.