Nytt avtal för arbetare inom civilsamhället

Gäller från och med 1 oktober 2023.

Fremia och Kommunal är överens om ett nytt kollektivavtal för arbetare inom civilsamhället. Avtalet är tvåårigt och följer märkets värde om 7,4 procent. Här beskrivs det nya avtalet.

Kollektivavtalsförhandlingarna mellan Fremia och Kommunal är avslutade och parterna har enats om ett nytt avtal som omfattar arbetare inom civilsamhället.

Det nya avtalet är tidsbegränsat med en löptid på två år, från och med 1 oktober 2023 fram till den 31 september 2025. Det totala värdet på avtalsökningarna motsvarar arbetsmarknadens märke på 7,4 procent.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.