Nytt centralt avtal om korttidsarbete inom handeln

Fremia och Handelsanställdas förbund har träffat ett nytt centralt kollektivavtal om korttidsarbete med statligt stöd.

Det nya centrala kollektivavtalet om korttidsarbete, också kallat korttidspermitering, med statligt stöd är gällande från och med den 1 december 2021. Avtalet omfattar samtliga avtalsområden mellan Fremia-Handels.

Läs mer: Fremias chefsjurist - Det gäller för den nya perioden av korttidsstöd.

 

Dokument

Här finns det nya centrala avtalet om korttidsarbete med statligt stöd, samt en protokollsmall för lokal användning.

Uppdaterad
den 5 september, 2022