Inför lönerevision 2022

Hälsa, vård och övrig omsorg samt Läkaravtalet

Rutinerna kring lönerevision för Kommunals medlemmar och för övriga avtalsparter inom området Hälsa, vård och övrig omsorg samt kollektivavtalet för Läkare ser olika ut. Inför 2022 års lönerevision förklarar Fremias rådgivare Jasmina Helander skillnaden och svarar på vanliga frågor kopplat till lönerevision.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.