Folksam inflationssäkrar pensionerna inom ramen för KTP

Folksam reducerar premien för tjänstepensionen KTP för 2600 arbetsgivare, samtidigt som pensionen inflationssäkras för 160 000 anställda och tidigare anställda inom kooperation och civilsamhälle.

Folksam meddelar i ett pressmeddelande att man nu inflationssäkrar pensionen för både privatpersoner och arbetsgivare inom tjänstepensionen KTP. KTP står för Kooperationens tilläggspension och är en av två planer för tjänstepension för tjänstemän som är anställda av arbetsgivare inom Fremia. KTP ger ersättning i form av ålderspension och sjukpension.

Förändringar efter årsskiftet

I januari 2023 får cirka 70 000 tidigare anställda inom kooperation och civilsamhälle med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 sin pension höjd med 10,84 procent. Folksam höjer också intjänad pension för cirka 90 000 tjänstemän där pensionen inte börjat betalas ut med motsvarande procentsats. Cirka 2 600 arbetsgivare kan även räkna med premiereduceringar på 60 procent under 2023.

 I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med nästan elva procent göra stor skillnad. Dessutom kommer kostnaderna minska kraftigt för nästan 2600 arbetsgivare vilket kommer ha en positiv effekt för många av dessa företag, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Sammanfattning, följande förändringar genomför Folksam inom KTP under januari 2023

1. Tjänstemän inom kooperation och civilsamhälle, drygt 160 000 personer:

  • Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 10,84 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året
  • Sjukpensionstilläggen höjs med 10,84 procent inom KTP 2

2. Arbetsgivare, knappt 2600 stycken:

  • Premiereducering för ålderspension och familjepension med 60 procent
  • Premiereducering för sjukpension med 90 procent (KTP2)
  • Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2)

Läs hela pressmeddelandet hos Folksam.

➜ Läs mer om tjänstepensionen KTP på fremia.se.