Frågor och svar om när vädret påverkar din verksamhet

Här hittar du svar på frågor om vad som gäller när väder och vind påverkar din verksamhet.

Om myndigheter, eller liknande, utfärdar varningar och rekommenderar allmänheten att hålla sig hemma på grund av vädret, hur ska jag som arbetsgivare agera?

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön när arbete utförs. När de anställda tar sig till och från jobbet räknas det inte som arbetstid och du har ingen möjlighet att bestämma hur och på vilket sätt det ska ske. Det är dock viktigt att ta varningarna och rekommendationerna på allvar. Som arbetsgivare bör du, när möjlighet finns, uppmana anställda att jobba hemifrån. Det fysiska mötet kanske får ske digitalt istället? Om du har anställda som måste vara på plats för att kunna utföra sitt arbete bör du se över om det finns andra åtgärder som kan vidtas för att underlätta resan till och från jobbet. Kan en schemaändring hjälpa? Oavsett, bör du som arbetsgivare uppmana till försiktighet.

Behöver jag som arbetsgivare betala lön om arbetstagaren inte kan komma på grund av oväder?

Lön är ersättning för utfört arbete. Om arbetstagen kommer för sent, eller inte alls, och det beror på exempelvis snöstorm har arbetstagaren inte rätt till lön. Ett tjänstledighetsavdrag kan då göras för den tid som arbetstagaren är frånvarande. Som arbetsgivare kan du istället, om du vill och har möjlighet, bevilja ledighet, låta arbetstagaren ta semester eller kompensationsledighet.  Du kan också erbjuda möjligheten att arbeta hemfrån, för dem som har den typen av arbete där hemarbete fungerar.

Om arbetstagaren behöver ta annat färdmedel än vanligt till jobbet på grund av vädret, kan hen lämna kvitton till arbetsgivaren?

Nej. Det är arbetstagarens ansvar att ta sig till jobbet i tid med eget färdmedel. Ingen ersättning utgår från arbetsgivaren.

Om barnens omsorg eller skola stänger på grund av vädret, och arbetstagaren inte kan lämna dem för att gå till jobbet, vad gäller då?

Det är kommunen som ansvarar för barnomsorg om så krävs. Om en förälder inte kan ta sig till jobbet på grund av att barnomsorg eller skola stänger utgår ingen ersättning från arbetsgivaren. En lösning kan vara att bevilja tjänstledighet eller semester. Alternativt föräldraledighet om det är aktuellt i det enskilda fallet.

Om arbetstagaren är på tjänsteresa och blir fast på annan ort på grund av vädret, vad gäller då?

Vem står för merkostnader, exempelvis för övernattning? Utgår kompensation för förseningen från arbetsgivaren?

För en arbetstagare som är på tjänsteresa och blir fast på grund av vädret är det du som arbetsgivare som får stå för extra kostnader som uppstår i samband med förseningen. Generellt utgår ingen extra ersättning till arbetstagaren för detta, men extra kostnader kan uppstå beroende på kollektivavtal och vilken arbetstidsmodell den anställda har. Kontakta en rådgivare i denna fråga.

Sidan kan komma att uppdateras med fler frågor och svar.

Relaterat innehåll