Avtalsrörelsen: Ett nytt märke är satt

Avtal 2020

I helgen slöt parterna inom industrin ett nytt avtal som innehåller löneökningar om 5,4 procent över 29 månader. Avtalet gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Därutöver har parterna kommit överens om förändringar gällande pensionsintjänande och en extra låglönesatsning.

När vi förhandlar om nya kollektivavtal utgår vi från de grundläggande villkor som industrins parter kommer överens om. Det är vi inte ensamma om. Sedan Industriavtalets tillkomst 1997 har industrin haft en lönenormerande roll för hela arbetsmarknaden.

Genom att låta den internationellt konkurrensutsatta industrin utgöra ett kostnadstak för löneutvecklingen behåller Sverige sin konkurrenskraft gentemot andra länder samtidigt som arbetstagarna får reella löneökningar som inte äts upp av inflationen.

Nu går vi in i förhandlingar med våra motparter

Att avtalet nu är på plats innebär att vi nu går in i skarpa förhandlingar med våra motparter. Även om nivån är satt, är innehållet och fördelningen olika inom varje avtalsområde. Den totala kostnaden bestäms inte bara av lönen utan även av anställningsformer, arbetstid, ersättningar och förmåner och mycket mer. Här har vi ett klart ansvar i att se till att ramen hålls och att det ger medlemmarna de bästa förutsättningarna för att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. 

Läget för våra medlemmar

En stor del av våra medlemmar har det fortfarande väldigt tufft. Intäktssidan har ännu inte hämtat sig och flera branscher har en stor andel av sin personal korttidspermitterad. Vägen tillbaka kommer att vara lång. I detta läge hade vi givetvis önskat oss lägre löneökningar. Det vi kan glädja oss åt ett långt avtal som ger goda planeringsförutsättningar.