Tvist vid uppsägning

En arbetstagare som blivit uppsagd, men inte håller med om att det föreligger sakliga skäl, kan ogiltigförklara uppsägningen. Då uppstår en tvist, och det här är vad som gäller då.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.