Pensionering

Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige. Däremot kan du som arbetsgivare säga upp en arbetstagares anställning när hen uppnått en viss ålder. Här finns information om vad som gäller och hur du gör.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.