Generellt om uppsägning och anställnings upphörande

En arbetsgivare kan ensidigt avsluta en anställning genom uppsägning eller avskedande. En anställd kan säga upp sig själv, eller uppnå pensionsålder. Här går vi igenom vad som gäller generellt när en anställning kan upphöra.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.