Dödsfall

Om en anställd avlider behöver du som arbetsgivare vidta vissa åtgärder. Vi går igenom vilka det är här.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.