Betyg och intyg

När en anställd slutar ska du som arbetsgivare utfärda ett arbetsbetyg eller tjänsteintyg om medarbetaren begär det. Du är skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg. Här reder vi ut skillnaderna.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.