Avskedande

Arbetsgivaren får avskeda en anställd som grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Här går vi igenom vad som gäller vid avsked.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.