Ny period för stöd för korttidspermittering

Fremias chefsjurist Sven Rosqvist reder ut vad som gäller för den nya perioden för korttidsstöd, även kallat korttidspermittering.

Korttidspermittering innebär att arbetsgivaren under en period kan sänka arbetstiden för sina anställda samtidigt som dessa får behålla en stor del av lönen. Tack vare att staten går in och subventionerar lönekostnaden. Mot bakgrund av att covid-19-pandemin fortfarande pågår har regeringen aviserat om en ny period för stöd för korttidsarbete.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.