Regeringen: »Andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov för personlig assistans«

Idag presenterar regeringen ett förslag om att behov av hjälp med andning och sondmatning ska kunna ge rätt till assistansersättning. Lagändringen ska enligt socialminister Lena Hallengren kunna träda ikraft den 1 juli 2019.

Dagens regeringsbesked om andning och sondmatning var förväntat eftersom riksdagen i sitt budgetbeslut i höstas gav regeringen uppdraget att skyndsamt säkerställa att andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Ett löfte om detta finns också med i januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L.

– Det är välkommet att detta äntligen tycks vara på väg att lösas även om det har tagit alldeles för lång tid, säger Henrik Petrén, ansvarig för branschorganisationen KFO Personlig Assistans.

Dagens besked berör endast en begränsad del av krisen inom personlig assistans. Enligt Lena Hallengren räknar regeringen med att förändringen ska ge ett 50-tal barn rätt till personlig assistans jämfört med idag. De senaste tre åren har antalet med personlig assistans minskat med omkring 1 700 personer.

– Det betyder att förslaget skulle påverka endast omkring tre procent av dessa. Mycket återstår att göra innan vi kan tala om en återställd assistansersättning, säger Henrik Petrén.