KFO kritiserar LSS-utredningen: »Det är försämringar rakt igenom«

LSS-utredningen har nu överlämnats till regeringen och som väntat är besvikelsen stor bland både de direkt berörda och assistansbranschen.

–  Det är i stort sett försämringar rakt igenom, säger Henrik Petrén, ansvarig för branschorganisationen KFO Personlig Assistans.

Henrik Petrén, branschorganisationen KFO Personlig Assistans, kommenterar LSS-utredningen.

Bland annat föreslås att personlig assistans för barn under 16 år tas bort och ersättas av insatser med kommunerna som huvudman — samtidigt som staten ska ta över hela ansvaret för all personlig assistans.

Lunchseminarium med paneldebatt från den 16 januari 2019.

Utredningen föreslår också att en schablon om 15 timmar per vecka för assistansbehov införs för aktiviteter utöver grundläggande behov. Till dessa aktiviteter räknas bland annat att handla, träna och utöva fritidsintressen.

– Sammantaget är förslagen inom personlig assistans inget annat än en katastrof, säger Maria Persdotter, ordförande för förbundet Rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, i en kommentar.

Endast tre fjärdedelar kommer att omfattas

Även politiker från flera partier har uttryckt sin skepsis till förslagen, som innebär att endast tre fjärdedelar av de personer som idag har personlig assistans kommer att omfattas av den nya assistansersättningen.

– I stort sett tycker jag att dokumentet ska i papperskorgen, säger Liberalernas funktionspolitiska talesperson Bengt Eliasson till Dagens Nyheter (DN).

Han får medhåll från Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson Maj Karlsson.

– Det är helt vansinnigt. Personlig assistans handlar om att ha en person närvarande som ser till helheten, och att kunna ha makt över sitt eget liv. Vilken annan insats skulle kunna ersätta det? Det går inte, säger hon till DN.

Begränsad frihet

Under presskonferensen i samband med överlämningen av LSS-utredningens betänkande hävdade utredaren Gunilla Malmborg att »ingen som har LSS-insatser i dag skulle bli utan stöd«.

–  Det kan verkligen ifrågasättas, säger KFO:s Henrik Petrén.

Han förklarar att det inte alls är klart att den nya insatsen som föreslås för barn under 16 år blir lik det stöd de fått idag och som Henrik Petrén också menar fungerar väl.

–  Den här nya insatsen skulle begränsa friheten för den enskilde och sannolikt ge mer makt till kommunerna för att bestämma vilka personer som ska arbeta med barnen. Utredningens förslag är att vi ska slopa den befintliga insatsen och tvinga familjerna att välja en oprövad lösning, säger han.

Henrik Petrén är också kritisk mot utredningens förslag om att sänka ersättningen för de assistanstimmar som utförs av en anhörig.

–  Vi vänder oss väldigt starkt emot förslaget om att man ska ersätta timmarna olika beroende på vem det är som utför assistansen. Det är en väldigt märkligt tanke. säger han.

Omöjligt att sänka lönen

Eftersom kollektivavtal och anställningsvillkor gör det omöjligt att sänka lönen för assistenter skulle förslaget tvinga den assistansberättigade att spara in på annat. Förslaget riskerar också att leda till att ersättningen blir så låg i förhållande till lönekostnader att ingen kommer att kunna ta uppdraget.

Då skulle bara kommunen återstå, vilket skulle innebära sämre kvalitet och minskad valfrihet för familjerna, menar Henrik Petrén.

–  Man får helt enkelt sämre möjligheter att använda sin assistans om man har anhöriga som anställda.

Henrik Petrén menar också att systemet med assistans trots allt behöver en översyn och förbättras. Det visar också det faktum att tio procent av de assistansberättigade förlorat rätten till personlig assistans under de senaste tre åren.

KFO:s förslag återställer

KFO Personlig Assistans har presenterat ett eget förslag, en skuggproposition, för förändringar som skulle återställa tillämpningen av lagen till hur det var innan ny rättspraxis tillkom från 2009 och framåt.

–  Med en ganska liten förändring i lagen skulle vi kunna förtydliga hur man ska tolka vad som utgör grundläggande behov. Det skulle hjälpa många av de som har förlorat sin assistans de senaste åren, säger Henrik Petrén.

Om förslagen i utredningen genomförs skulle så många som 20 000 arbetstillfällen för personliga assistenter kunna försvinna. Utöver att det skulle innebära ett enormt hårt slag mot de personer som idag har rätt till stöd skulle det alltså kraftigt påverka arbetsmarknaden.

–  Vi vill värna personlig assistans som den ser ut idag och göra nödvändiga förbättringar för att återställa tillämpningen i enlighet med lagens intentioner. Det är den insatsen som efterfrågas av de som är berörda och det är kanske det allra viktigaste, säger Henrik Petrén.

Uppdaterad
den 2 juni, 2022