Skuggproposition med förslag för att återställa situationen inom personlig assistans

I Almedalen pågick debatten för fullt och partierna var eniga om att det går för långt när fler än 1 500 personer förlorar sin assistans och nio av tio får avslag på ansökan. Den här rapporten belyser tolkningen av fyra avgörande domar och utmynnar i ett lagändringsförslag som ska återställa rätten till personlig assistans.

– Många far illa och de som har hamnat utanför systemet kan inte vänta längre. Rapporten är en skuggproposition avsedd att ge kommande regering kunskapsunderlag och incitament att prioritera en lagändring skyndsamt, säger Hanna Kauppi, bransch- och näringspolitiskt ansvarig, KFO Personlig Assistans.

Uppdaterad
den 23 januari, 2019