Skuggproposition 9a § 1 st LSS – återställ situationen inom personlig assistans

KFO Personlig Assistans har tagit fram en rapport över den avvikande rättsutvecklingen inom personlig assistans de senaste åren. I rapporten finns också ett lagändringsförslag som ska återställa situationen som den var innan 2009, så att de som förlorat sin personliga assistans på grund av ny rättspraxis, som inte överensstämmer med intentionerna bakom LSS, kan få tillbaka den.

– Vi har en uppfattning om att det lurar en hel del tokigheter i processerna kring ett antal domar från Högsta Förvaltningsdomstolen. Rapporten visar bland annat att Försäkringskassans tolkningar av domarna har allvarliga brister i fråga om vilka rättskällor som använts och att de ofta saknar ändamålsenlighet, det vill säga att de inte tar hänsyn till den målstyrning som ska gälla för en rättighetslagstiftning, säger Hanna Kauppi, Bransch- och näringspolitiskt ansvarig, KFO Personlig Assistans.

– Nu hoppas vi att utredare och beslutsfattare ska förstå att det brådskar och att det finns verkliga skäl till varför utvecklingen inte kan fortgå. Den är nämligen helt oförsvarbar.

Skuggproposition 9a § 1 st LSS

Hämta skuggpropositionen

Seminarium i Almedalen

KFO Personlig assistans arrangerar seminarium i Almedalen på temat. 

Rättsutvecklingen inom personlig assistans – Rättspraxis eller politik?

Tid: Onsdagen den 4 juli, 14:00–14:45
Plats: Birgers gränd 1

Förändrad rättspraxis de senaste åren har fått långtgående konsekvenser för människor med behov av personlig assistans. Hur går det till när avgränsade enskilda domar används i generaliserande tolkningar? Vilken betydelse tillmäts egentligen assistanslagstiftningens ändamål och förarbeten?

Mer information i Almedalsveckans program

Artikel på Assistanskoll

Assistanskoll publicerar artiklar på ämnet. Läs mer på assistanskoll.

Uppdaterad
den 3 juli, 2018