Regeringen reviderar assistansförslag efter kritik från KFO med flera

Efter samstämmig kritik från Arbetsgivarföreningen KFO, våra medlemmar inom personlig assistans och funktionsrättrörelsen meddelar regeringen nu att man lyssnar på kritiken och kommer att omarbeta ett lagförslag som skulle ha inneburit ett lagfästande av hårt kritiserad assistanspraxis.

Regeringens promemoria med förslag till lagändring för att hjälpbehov med andning och måltider i form av sondmatning ska räknas i sin helhet har mötts av hård kritik från KFO och andra. Vi har tidigare i höstas beskrivit varför regeringens ursprungliga förslag skulle innebära en fastlåsning av den praxis som har inneburit att det idag är omkring 2 000 personer färre som är beviljade assistansersättning jämfört med 2016.

Kritiken bekräftades i remissrundan där KFO med flera instanser motsatte sig att i lag ange att de grundläggande behoven som huvudregel ska vara av mycket privat och integritetskänslig karaktär för att räknas.

Regeringen har nu meddelat att man har tagit till sig av kritiken och kommer att förändra förslaget. Exakt hur detta ska göras är ännu inte känt, men enligt Lena Hallengren ligger tidsplanen fast, med sikte på proposition senast den 17 mars och ikraftträdande den 1 juli 2020.