Är det tillåtet att klimatstrejka?

Det arbetsrättsliga perspektivet på politiska strejker

Organisationen Fridays for Future har inför FN:s klimatmöte i New York uppmanat världens fackliga organisationer att gå ut i klimatstrejk. Med anledning av detta vill jag ge det strikt arbetsrättsliga perspektivet på händelserna.

Organisationen Fridays for Future har inför FN:s klimatmöte i New York uppmanat världens fackliga organisationer att gå ut i klimatstrejk fredagen den 27 september 2019.

Fridays for Future beskriver sig själva som en folkrörelse av ungdomar som strejkar för klimatet. De säger att de i Sverige strejkar varje fredag med kravet att politiker ska föra en politik som går i linje med Parisavtalet. Det kan vara bra att veta, att Sveriges regering har förbundit Sverige att nå Parisavtalet, som trädde i kraft i november 2016.

Här hemma har strejkrätten givits de fackliga organisationerna på arbetstagarsidan genom ett stadgande i regeringsformen som är en grundlag i Sverige.

Här säger jag några ord om hur du som är arbetsgivare och medlem i KFO ska agera och förhålla dig till klimatstrejk, och politiska strejker i allmänhet, om du känner dig osäker.

Arbetsgivarföreningen KFO deltar för övrigt i Civilsamhällets gemensamma avsiktsförklaring för Agenda 2030.