Välj rätt mall för anställningsavtal inom förskola och skola

För skola, förskola och fritidshem

Du kan använda våra blankettmallar när du skriver anställningsavtal. Då är det viktigt att du tar rätt avtalsmall för anställningen. Här hjälper vi dig att välja rätt mellan det tre olika mallarna AN04, AN04a och AN04b för anställningar inom förskola skola.

När du anställer personal och har kommit så långt i processen att det är dags att skriva själva anställningsavtalet så kan du använda dig av någon av våra avtalsmallar. Vilken mall du ska använda beror på den anställningsform som du har valt att för anställningen.

I den här filmen förklarar vi vilken av mallarna AN04, AN04a och AN04b som du ska välja för att det ska bli rätt.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.