Statlig ersättning för omställnings- och kompetensstöd

Arbetsgivare som betalar premie till en eller flera registrerade omställningsorganisationer kan ha rätt till statlig ersättning. För arbetsgivare som är medlemmar i Fremia hanterar CIKO ansökningar och eventuell utbetalning. Det gäller medlemmar som är anslutna till CIKO, Omstella eller båda.

Den statliga ersättningen är en kompensation för en del av den avgift arbetsgivare betalar för tjänsterna inom omställnings- och kompetensstöd till sina anställda.

  • CIKO hanterar ansökan och eventuell utbetalning av stödet till alla arbetsgivare som är medlemmar i Fremia och anslutna till CIKO, Omstella eller båda.
  • För att CIKO ska kunna betala ut ersättning krävs att din organisation är registrerad i CIKO:s arbetsgivarportal. 
  • Läs mer om stödet och hur du registrerar er på ciko.se.

För mer information ring CIKO: 010 - 288 95 00