Ökad risk för återkrav från Försäkringskassan – nya rekommendationer till egna arbetsgivare

Information till egna arbetsgivare inom personlig assistans

Fremia ändrar rekommendationerna om hur kollektivavtalets regler om arbetstid ska tillämpas för dig som är egen arbetsgivare inom personlig assistans. Efter en dom från Kammarrätten finns nu en ökad risk för återkrav från Försäkringskassan om inte lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete (Hushållslagen) följs. Det här måste du som egen arbetsgivare tänka på.

Vad har hänt?

Det har kommit en dom från Kammarrätten som slår fast att kollektivavtalets regler om arbetstid inte kan användas i de fall där de strider mot reglerna i lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete, nedan kallad Hushållslagen.

Ett exempel på detta är beräkningsperioden för ordinarie arbetstid, som enligt lagen är fyra veckor, medan den i kollektivavtalet är sex månader.

Detta påverkar dig som egen arbetsgivare inom personlig assistans, eftersom lagen gäller för din verksamhet. Hushållslagen är inte dispositiv, det betyder att den inte kan avtalas bort eller ersättas genom kollektivavtal, som vissa andra lagar kan.

Försäkringskassan har sedan länge haft en överenskommelse med fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna att ändå tillämpa kollektivavtalets villkor fullt ut, även för egna arbetsgivare. Men i och med Kammarrättens dom ökar nu risken för återkrav från Försäkringskassan för den tid som överstiger vad som tillåts enligt Hushållslagen.

Vad handlar domen om?

Kammarrättens dom handlar om ett kommunalt beslut om personlig assistans, men denna nya tillämpning av Hushållslagen riskerar få konsekvenser inte bara för de kommunala besluten, utan även för Försäkringskassans beslut om ersättning. Den överenskommelse om att tillämpa kollektivavtalets regler, som hittills har gällt mellan Försäkringskassan, fack och arbetsgivare kan vi inte längre räkna med.

Vad ska jag som egen arbetsgivare göra nu?

Du behöver sätta dig in i hur Kammarrättens dom påverkar din verksamhet och följa Fremias nya rekommendationer för vad som gäller vid schemaläggning avarbetastid. Vi hjälper dig med det. Vi har tagit fram en guide som ska förenkla arbetet för dig.

Delta på en digital informationsträff 

För att du ska kunna ställa alla dina frågor om förändringen bjuder våra rådgivare inom personlig assistans in till en digital informationsträff. Anmäl dig längre ner på sidan.

Vad kan hända om jag fortsätter att tillämpa kollektivavtalet?

Risken ökar för att du drabbas av ett återkrav från Försäkringskassan för den tid som överstiger vad som tillåts enligt Hushållslagen och behöver göra en återbetalning av assistansersättning. Eftersom Kammarrättsdomen slår fast att det är reglerna i Hushållslagen som ska gälla, kan inte längre kollektivavtalets regler om arbetstid tillämpas.

Hur påverkar detta när jag schemalägger?

Den största förändringen för dig som egen arbetsgivare är att ordinarie arbetstid kan förläggas under en beräkningsperiod om max 4 veckor, och att andra regler gäller för övertidsarbete. Från och med nu rekommenderar vi dig att i första hand följa arbetstidsreglerna i Hushållslagen, i stället för kollektivavtalets regler om arbetstid. 

➜ Logga in och ta hjälp av vår guide för schemaläggning.

Hur kan Fremia hjälpa mig?

Vi har gjort en rättsutredning av ärendet i Kammarrättens som ligger till grund för de nya rekommendationerna till egna arbetsgivare. Framåt jobbar vi vidare med frågan och strävar efter att hitta en lösning för egna arbetsgivare där kollektivavtalet kompletterar Hushållslagen.

Vi ger dig råd och stöd för att kunna genomföra förändringarna i din verksamhet och anpassa den till reglerna i HushållslagenLogga in för att ta del av vår guide om schemaläggning, delta vid den digitala informationsträffen och kontakta en rådgivare med dina frågor.

Guide och länkar

Digital informationsträff

Vi går igenom vad Kammarrättens dom och de nya rekommendationerna innebär för dig som egen arbetsgivare inom personlig assistans. På samma träff går vi även igenom den senaste AD-domen om anställningsformen Anställning för viss tid så länge uppdraget varar, den så kallade "SLUV:en". Fremias rådgivare berättar mer och besvarar dina frågor. Träffen är kostnadsfri och hålls den 26 juni kl 14-16. Välkomna!

Rådgivare inom personlig assistans

Lars-Sture Johansson

Titel
Rådgivare/förhandlare personlig assistans
Telefonnummer
08-702 54 05
E-postadress

Carina Ekblad Wendel

Titel
Rådgivare/förhandlare personlig assistans, folkrörelse
Telefonnummer
08-702 54 40
E-postadress

Klara Sahleström

Titel
Rådgivare/förhandlare personlig assistans, förskola och skola, hushållsnära tjänster.
Telefonnummer
08-702 54 70
E-postadress
Uppdaterad
för 9 månader sen