Grönare och billigare fonder till KTP 2

Utökat fondutbud och sänkta avgifter inom KTPK

Från årsskiftet införs förändringar i fondutbudet för KTPK-egenpension. Utbudet av valbara fonder ökas för anställda tjänstemän som omfattas av KTP 2. Samtidigt sänks både avgiften i förvalets traditionella försäkring och den genomsnittliga avgiften på fonderna i det valbara utbudet.

Fremia och PTK har kommit överens om förändringar i fondutbudet inom KTPK-egenpension, som är den del av KTP 2 som arbetstagaren själv får välja placering för.

Från och med 1 januari 2024 förändras följande:

  • Avgiften i förvalets traditionella försäkring sänks från 0,14 % till 0,12 % av kapitalet.
  • Den genomsnittliga avgiften på de fonder som ingår i det valbara utbudet sänks från 0,42 % till 0,40 %.
  • Två så kallade mörkgröna fonder (artikel 9 enligt EU:s taxonomi) tillkommer i fondutbudet, Handelsbanken hållbar energi och Storebrand Grön obligation.
  • Snittratingen av fonderna i utbudet ökar från 3,29 (2018) till 3,58 (2023).

Förvalet är fortsatt en traditionell försäkring i Folksam enligt samma villkor som gäller i ITP. Beslutet om de nya fonderna gäller för perioden 1 januari 2024 till och med 31 december 2028. Enstaka fonder kan komma att bytas ut under perioden efter godkännande av Fremia och PTK.

– Det är viktigt och efterfrågat från våra medlemmar med placeringsalternativ där tjänstepensionspremierna bidrar till den gröna omställningen. Och sänkta avgifter gynnar alla försäkrade, säger Fredrik Mandelin, pensionsexpert på Fremia.