Riktlinjer om kamerabevakning

– för dig inom handel och lager

Kamerabevakning i handeln

Så gör du rätt som arbetsgivare vid kamerabevakning – nya partsgemensamma riktlinjer

Kamerabevakning inom handeln skapar trygghet och kan vara avgörande för polisens utredningsarbete. Men det är viktigt att hantera kamerabevakningen rätt som arbetsgivare. Nu finns ett vägledande dokument om kamerabevakning i handeln som underlättar hanteringen, som Fremia och Handels har enats om.

Att kamerabevaka är en stor del av handelns säkerhetsarbete men också en viktig del för att skapa trygghet för anställda och kunder. Om ett brott har skett kan kamerabevakningen vara avgörande för polisens utredningsarbete.

Intrång i den personliga integriteten

När det gäller kamerabevakning på arbetsplatser är det arbetsgivarens skyldighet att se till att lagkraven följs och att det inte sker intrång i den personliga integriteten. Alla bilder, både rörliga- och stillbilder, som visar att det går att identifiera enskilda personer klassas som personuppgifter.

Det är således inte enbart ansiktsbilder utan det kan också vara utmärkande klädsel, speciella kroppsrörelser eller särskild kroppskonstitution som kan möjliggöra identifiering. Det är då en personuppgift. Hantering av personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Användningen av kameror regleras även av kamerabevakningslagen (2018:1200).

Arbetsgivarens ansvar vid kamerabevakning

Kamerabevakning betraktas om ett intrång i den personliga integriteten för anställda som arbetar på en kamerabevakad arbetsplats. Anställda måste därför vara medvetna om att arbetsplatsen är kamerabevakad och vilka områden som bevakas. Arbetsgivaren måste ha ett berättigat syfte med införandet.

Det kan exempelvis vara att förebygga brott och att skapa en trygg arbetsplats. Vid införandet eller vid ändring av kamerornas placering är det enligt medbestämmandelagens regler att betrakta som en väsentlig förändring och därför ska MBL-förhandling ske innan införandet eller planerad förändring av kamerornas placering.

Gemensam syn på kamerabevakning för att underlätta arbetet

Det har sedan länge funnits behov av att Fremia och Handels har en gemensam syn på kamerabevakning för att båda parters intressen ska kunna tillgodoses på korrekt sätt. När dokumentet togs fram var vi helt eniga om att samverkan är en förutsättning för att arbetsmiljöarbetet ska fungera.

Målsättningen vid vårt arbete med vägledningen var att underlätta arbetet med kamerabevakning och säkerställa att bevakningen sker enligt gällande lagar och regler och att det redan från början är förankrat mellan parterna. Dessutom var målet att undvika onödiga tvister på grund av missförstånd med de regelverk som finns.


Lena Tapper

Titel
Rådgivare/förhandlare kooperativ handel. Deltid.
Telefonnummer
08-702 54 11
E-postadress
Uppdaterad
den 5 september, 2022