Rörliga ersättningar inom personlig assistans

Se seminariet kring avtalets nya regler som trädde i kraft den 1 juni 2021.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.