Nya regler om hur det extra utrymmet till yrkesutbildade inom Kommunals område ska beräknas

Bakgrunden till att reglerna ändras är för att det var otydligt hur insamling skulle ske och att parterna hade olika uppfattning om hur denna del i löneavtalet skulle tolkas.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.