Tillämpning av löneavtalet

Avtal med Kommunal

Löneavtalet med Kommunal gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 oktober 2023. Lönerevision sker vid två tillfällen under denna period. Den första lönerevisionen är den 1 juni 2021 och den andra är den 1 november 2022. Det sker ingen revision den 1 november 2020 och det utges inget engångsbelopp eller någon retroaktiv lön för tiden mellan den 1 november och den 1 juni 2021.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.