Tillämpning av löneavtalet

Avtal med Kommunal

Löneavtalet med Kommunal gäller från den 1 november 2020 till och med den 30 september 2023. Lönerevision omfattar de verksamheter som är medlemmar i Fremia den 31 mars 2021 respektive 31 augusti 2022 och vars arbetstagare börjat sin anställning senast den 31 mars 2021 respektive 31 augusti 2022.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.