Tillämpning av löneavtalet – Kommunal

Tidigare IDEA-medlemmar

Löneavtalet med Kommunal gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 augusti 2021. Lönerevisionen är den 1 juni 2021. Det sker ingen revision den 1 november 2020 och det utges inget engångsbelopp eller någon retroaktiv lön för tiden mellan den 1 november och den 1 juni 2021.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.