Avtal träffat med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 2021–2023

Avtal 2021

Fremia har träffat avtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund för området Skola, förskola och fritidshem om lönerevision den 1 september 2021 samt om ändringar i de allmänna anställningsvillkoren som gäller från den 1 september 2021 till och med den 31 augusti 2023. Parterna har även kommit överens om löneavtal för 2022.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.