Lönerevision 2020

Den 1 juni är lönerevisionsdatum för medlemmar i Vision anställda under HVO-avtalet. För administrativ personal anställda hos assistansanordnare ska lönesamtalen vara genomförda senast den 30 april 2020.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.