Lönerevision 2020

Med Akademikerförbunden och Kommunal

I helgen slöt parterna inom industrin ett nytt avtal som innehåller löneökningar om 5,4 procent över 29 månader fördelat på 3 procent den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022. Avtalet gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.