Avtalsrörelsen börjar nu

Avtalsrörelsen är igång. Förberedelser har börjat och förhandlingar kommer att pågå hos oss under större delen av året. Den 9 mars 2020 kallar vi verksamhetskommittéerna, som representerar våra medlemmar och våra branscher, till en gemensam avtalskonferens.

Det finns cirka 670 kollektivavtal om löner och anställningsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Av dem ska cirka 500 avtal som omfattar närmare tre miljoner anställda omförhandlas under året.

Drygt 80 av dem förhandlas av oss och de fackliga organisationer vi har avtal med. Kollektivavtalen omförhandlas eftersom de löper ut vid olika tillfällen under året. Läs mer om våra avtalsområden.

Den svenska modellens grundbult

Avtalsrörelsen är en grundbultarna i den svenska ekonomins hjul. Kollektivavtalens överenskommelser om löner och villkor är en entral del av den svenska modellen och idén om att arbetsmarknadens parter fungerar självständigt utan statens inblandning.

Verksamhetskommittéerna samlas

En stor del av arbetet med avtalsrörelsen ägnas just nu åt förberedelser, att lyssna och ta intryck. Den 9 mars 2020 har vi avtalskonferens med verksamhetskommittéerna. Det finns också ett antal beslut vi som arbetsgivarorganisation måste ta. Styrelsen tar beslut om bland annat vår huvudsakliga avtalsinriktning under vecka 8.

Under avtalsrörelsen gång kommer det att vara många avtal, förhandlingar, och taktiska utspel.

Nyfikna kan följa Medlingsinstitutet

Vill du veta mer om löneutvecklingen i Sverige bakgrunden till avtalsrörelsen 2020 kan du läsa mer hos Medlingsinstitutet. Det är den myndighet i Sverige som ska verka för en fungerande lönebildning. Bland annat publicerar Medlningsinstitutet ingående rapporter om löneläget i ett internationellt perspektiv.

Uppdaterad
den 27 juli, 2020