Hälsa, vård och övrig omsorg: Uppdaterat kollektivavtal

Ditt kollektivavtal består av många olika överenskommelser som efter hand läggs på hög ovanpå det ursprungliga avtalet. Med jämna mellanrum behöver avtalet ses över och skrivas igenom. Nu har ditt kollektivavtal för hälsa, vård och övrig omsorg uppdaterats.

Kollektivavtalet för hälsa, vård och övrig omsorg, även kallat HVO-avtalet, förhandlas med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), Vision, Vårdförbundet och Akademikerförbunden som fackliga motparter.

De viktigaste nyheterna är

Bland fördelarna är att kostnaderna för pension, försäkring och omställning har sjunkit och att kostnaderna för sjuklön och föräldralön blivit lägre.

Skillnaden mellan tjänstemän och arbetare

För tjänstemän utges föräldralön och sjuklön från och med 15:e dagen som tidigare, för arbetare sker en uppdelning.

Skillnaden i ålder mellan arbetare

De arbetare som omfattas av KTP2 ska liksom tjänstemännen ha föräldralön från arbetsgivaren och sjuklön från och med dag 15 som tidigare.

De arbetare som omfattas av nya pensionsplanen GTP får föräldralön genom FPT och sjuklön från och med 15 dagen genom AGS. Det är således skillnad mellan arbetare som omfattas av KTP2 respektive GTP.

Funderingar eller frågor?

Jasmina Helander

Titel
Förhandlingschef välfärd
Telefonnummer
08-702 54 18
E-postadress

Hans-Erik Stierna

Titel
Rådgivare/förhandlare ASF, hotell- och restaurang, arbetare inom civilsamhället, personlig assistans, hälsa, vård och övrig omsorg
Telefonnummer
08-702 54 28
E-postadress
Uppdaterad
den 1 november, 2022