Ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor

KFO har lämnat yttrande över utredningen Översyn av yrket personlig assistent

Arbetsgivarföreningen KFO har yttrat sig över utredningen Översyn av yrket personlig assistent - ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor. KFO, som har haft möjlighet att biträda utredningen i dess expertgrupp, anser att det är en angelägen och väl genomförd utredning som har lämnat ett balanserat betänkande.

Utredningen visar att personlig assistans är en i stort väl fungerande insats och att de allra flesta personliga assistenter trivs bra på sitt jobb. Det är naturligtvis värt att glädja sig åt samtidigt som det som är bra kan bli bättre. Och för det krävs föga förvånande resurser.

I yttrandet framhåller KFO att den enskilt viktigaste åtgärden för att säkerställa god kvalitet i personlig assistans och bra villkor för personliga assistenter är att återställa assistansersättningens nivå till vad som gällde fram till 2014.

Fram till dess motsvarade den årliga uppräkningen av assistansersättningen ganska väl utvecklingen av löner och andra kostnader. För att reparera det som har förlorats sedan 2014 kan schablonbeloppet för 2021 inte understiga 330 kronor.

regeringens webbplats publiceras samtliga yttranden vartefter de inkommer.