Ytterligare förlängning av ersättning för skyddsutrustning

Omfattar även perioden maj - juni 2021

Regeringen har meddelat att man förlänger perioden för ersättning till assistansanordnare för skyddsutrustning med ytterligare två månader. Detta innebär att assistansanordnare kan ersättas för kostnader som uppkommer även under maj och juni 2021.

Enligt två tidigare regeringsbeslut har assistansanordnare haft möjlighet att ansöka om ersättning för perioden februari 2020 - april 2021. Hittills har regeringen avsatt 75 miljoner kronor och enligt dagens besked avsätts nu ytterligare 10 miljoner kronor för ersättning under perioden maj och juni 2021.

Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans välkomnar beskedet som är en logisk fortsättning på den merkostnadsersättning som vi arbetade hårt för att utverka under förra året.

Länk till regeringens pressmeddelande.