Fremia och Famna agerar för vaccin till assistenter och LSS-personal

Gemensam skrivelse till Folkhälsomyndigheten och SKR

Folkhälsomyndigheten har presenterat vilka grupper som ska prioriteras när ett vaccin mot covid-19 finns tillgängligt. Fremia Personlig Assistans har under hösten argumenterat för att personliga assistenter och assistansberättigade måste få prioritet. Vi är inte nöjda med beskeden hittills och begär tillsammans med organisationen Famna förtydliganden från Folkhälsomyndigheten och SKR.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten uppdrag att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19. Folkhälsomyndigheten har nu presenterat sin andra delredovisning av uppdraget där det framgår att följande grupper ska erbjudas vaccin först:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre.
  • Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg.
  • Vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.

Enligt vår uppfattning måste det förtydligas att personliga assistenter och övrig LSS-personal ingår i gruppen ”personal som möter särskilt sårbara personer inom övrig omsorg”.

Vi anser också att personer som har personlig assistans eller andra LSS-insatser bör ges prioritet till vaccin, eftersom eventuell sjukdom hos dessa försvårar möjligheterna att ge dem den service som de kontinuerligt behöver.

Tillsammans med organisationen Famna har vi i en skrivelse till Folkhälsomyndigheten och SKR begärt ett förtydligande i enlighet med vår uppfattning.

Vi fortsätter att bevaka frågan och kommer göra allt vi kan för att personliga assistenter och assistansberättigade tidigt ska få tillgång till vaccin.