Välkommen assistansuppräkning men lång väg kvar

Schablonersättningen blir 315 kronor för 2021

Regeringen och samarbetspartierna har idag meddelat att assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent inför nästa år vilket betyder att varje assistanstimme då ersätts med 315 kronor. Men fortfarande saknas drygt 20 kronor jämfört med den allmänna löneutvecklingen.

- Det är ett välkommet trendbrott och ett litet steg i rätt riktning, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Men samtidigt är det långtifrån tillräckligt för att reparera skadan som de senaste sju årens underfinansiering av den personliga assistansen har inneburit.

Om uppräkningen hade följt den allmänna löneutvecklingen (källa SCB) skulle assistansersättningen för 2021 istället ha legat på drygt 335 kronor. Det saknas alltså fortfarande ungefär 20 kronor.

- Det har bedrivits ett enträget arbete för att få till stånd en förändring och vi är förstås glada för dagens besked. Men för att återställa assistansersättningen till en rättvis nivå krävs större uppräkningar än så här och vi kommer självklart inte att släppa frågan, säger Henrik Petrén.

Nyheten presenterades i Sveriges Radios Ekot där även ordförande i KFO:s branschkommitté personlig assistans Cecilia Blanck kommenterar.

Länk till regeringens pressmeddelande.