Personlig assistent är ett uppskattat yrke

Positiv bild men mer resurser krävs visar ny utredning

Den 15 januari lämnades utredningen Översyn av yrket personlig assistent till regeringen. Personlig assistent är med omkring 100 000 anställda ett av Sveriges vanligaste yrken. Utredningen visar att de flesta trivs med sitt jobb men att statens urholkning av resurserna innebär en risk för försämrade villkor.

I utredningen har de personliga assistenterna tillfrågats i en stor enkät som visar att 85 procent trivs bra eller mycket bra med sitt arbete. Det är en högre siffra än vad som gäller på arbetsmarknaden i stort där 74 procent är helt eller delvis nöjda med sitt arbete.

- Det är glädjande att utredningen än en gång bekräftar att personlig assistent är ett jobb som de allra flesta trivs i, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Utredningen visar också att personlig assistent är ett jobb som tilltalar människor med mycket varierande bakgrund vilket gör att branschen, utöver att vara livsavgörande för de assistansberättigade, är mycket viktig för den svenska arbetsmarknaden.

Utredningen konstaterar att den låga uppräkningen av assistansersättningen innebär en risk för försämrade villkor. Nivån på assistansersättningen har betydelse för assistenternas villkor eftersom anordnarnas kostnader nästan uteslutande avser löne- och personalkostnader.

- Vi har under lång tid påtalat orimligheten i att under lång tid urholka assistansersättningen. Detta är det sjunde året i följd som assistansersättningen räknas upp med mindre än kollektivavtalade löneökningar vilket förstås är helt ohållbart i längden. Det brådskar med en förändring och det är bra att en statlig utredning uppmärksammar frågan, säger Henrik Petrén.

Utredningen innehåller också ett antal förslag som syftar till att förbättra arbetsvillkor och kvalitet inom den personliga assistansen. Bland annat vill utredningen se krav på kollektivavtalsliknande villkor för att få anordna personlig assistans.

- Som arbetsgivarorganisation ser vi förstås värdet av ett bra och branschanpassat kollektivavtal och vi välkomnar utredningens förslag. Förhoppningsvis kan det bidra till att motverka att oseriösa aktörer söker sig till branschen, säger Henrik Petrén.

Bild på panelen som består av från vänster Lars Lööw, Cecilia Blanck, Carin Öhman och Jessica SmaalandFoto: Anna Wettergård, Suntarbetsliv

Utredningen presenterades på KFO-seminarium

Den 20 januari arrangerade KFO ett lunchseminarium där utredaren Lars Lööw själv presenterade utredningen följt av ett panelsamtal mellan Lars Lööw, Cecilia Blanck, ordförande KFO Personlig Assistans, Carin Öhman, personlig assistent och Jessica Smaaland, politisk sekreterare STIL.

Seminariet filmades och kan ses i efterhand via vår facebooksida.

Här kan du även läsa artiklar om seminariet och utredningen från Suntarbetsliv och Altinget.