Branschorganisationen KFO Personlig Assistans kritisk till LSS-förslag

Idag överlämnas LSS-utredningen till regeringen. Bland annat föreslås att personlig assistans för barn under 16 år försvinner helt och att det införs en schablon om 15 timmar per vecka för assistansbehov för aktiviteter som att handla, träna och utöva fritidsintressen, alltså behov utöver grundläggande behov som att äta och gå på toa.

Dessutom föreslår utredningen att endast behov av praktisk hjälp ska ge rätt till personlig assistans. Branschorganisationen KFO Personlig Assistans är starkt kritisk till utredningen.

– Om de här förslagen blir verklighet riskerar den personliga assistansen för människor med omfattande funktionsnedsättningar att bli kraftigt begränsad och för många skulle den helt och hållet försvinna, säger Henrik Petrén, ansvarig för branschorganisationen KFO Personlig Assistans.

Utredaren räknar med att den nya assistansersättningen skulle omfatta endast tre fjärdedelar av de personer som idag har personlig assistans beviljad från stat eller kommun.

20 000 arbetstillfällen riskerar att försvinna

– Som en sekundär konsekvens skulle det innebära att uppskattningsvis 20 000 arbetstillfällen för personliga assistenter försvann. Jag har svårt att se att någon regering skulle vilja genomföra detta, säger Henrik Petrén.

Ett annat förslag från utredningen är att ersättningen ska bli lägre för de assistanstimmar som utförs av en anhörig.

– Det är inte möjligt utifrån kollektivavtal och anställningsvillkor att sänka lönen för assistenter som är anhöriga. Konsekvensen blir att den som har anhöriga anställda får sämre ekonomiska förutsättningar för annat – t ex utbildningar och omkostnader i sin assistans. För vissa kan ersättningen bli så låg i förhållande till lönekostnader att ingen anordnare kommer kunna utföra uppdraget och då återstår bara kommunen som utförare. Det skulle leda till sämre kvalitet och mindre valfrihet, säger Henrik Petrén.

Hård kritik på grund av inriktning på besparingar

LSS-utredningen har arbetat sedan hösten 2016 och har varit kritiserad redan från början. Kritiken har främst handlat om att regeringens direktiv till utredaren har varit inriktade på besparingar i insatsen personlig assistans samtidigt som det finns ett uppenbart behov av att istället förbättra insatserna.

KFO Personlig Assistans har tagit fram ett eget förslag till hur lagen skulle kunna ändras för att återställa rätten till personlig assistans i enlighet med de ursprungliga intentionerna i LSS.

Visa skuggpropositionen

– De förslag som utredaren lämnar idag bidrar inte till en lösning av krisen inom personlig assistans utan skulle tvärtom förvärra den. Det finns ett akut behov av att reparera den skada som reformen har tillfogats genom regeringsdirektiv och rättsutveckling under de senaste åren. Förslaget från KFO Personlig Assistans kan vara ett sätt att åstadkomma detta, säger Henrik Petrén.


Presskontakt KFO Personlig Assistans

Henrik Petrén, tel 0708-89 75 44, henrik.petren@kfo.se