KFO Personlig Assistans skriver till IVO om ökad transparens

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att sluta publicera uppgifter om vilka verksamheter som har tillstånd att bedriva personlig assistans på sin webbplats. KFO Personlig Assistans anser att det är mycket olyckligt och uppmanar myndigheten att tänka om.

I en skrivelse till IVOs generaldirektör Gunilla Hult Backlund uppmanar vi myndigheten att åter göra uppgifterna enkelt tillgängliga.

– Det finns flera starka skäl för att ett register över tillståndsgivna verksamheter bör publiceras offentligt, säger Henrik Petrén, branschansvarig för KFO Personlig Assistans. Framförallt så blir det enklare för assistansanvändare att säkerställa att den assistansanordnare man vill anlita, eller redan anlitar, faktiskt har tillstånd att bedriva verksamhet inom personlig assistans.

KFO Personlig Assistans ser bara fördelar med transparens när det gäller uppgifter om vilka verksamheter som faktiskt har tillstånd att bedriva personlig assistans och utgår från att tillsynsmyndigheten i grunden har samma inställning. Därför vill vi att IVO att gör ett nytt ställningstagande i frågan.

Henrik Petrén

Titel
Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans
Telefonnummer
08-702 54 07
E-postadress
Uppdaterad
den 31 oktober, 2022