Synliggjord forskning ska bidra till bättre assistansdebatt

Frågor kring personlig assistans väcker känslor och har varit flitigt debatterade under de senaste åren. Men med tanke på det stora intresset för frågorna är det förvånande hur lite av diskussionen som bottnar i forskning och vetenskap. Sådan forskning finns och för att sprida den har branschorganisationen KFO Personlig Assistans, i samarbete med funktionshinderrörelsen och brukarorganisationerna, nu samlat bidrag från hela 21 forskare i en ny bok som lanseras idag.

Vetenskaplig grund

Forskningen som presenteras i boken Forskning om personlig assistans — En antologi har sammanställts av en fristående redaktion bestående av forskarna Hans Knutsson, Matilda Svensson Chowdhury och Niklas Altermark.

– Det här är en antologi med vetenskapliga texter som är formulerade på ett lättillgängligt sätt. Vi hoppas att de som är intresserade ska läsa texterna för att skapa en egen uppfattning om vad som är rimligt och orimligt i debatten om personlig assistans, säger Matilda Svensson Chowdhury, en av de tre forskarna i redaktionen.

Politiska, ekonomiska och juridiska aspekter

Antologin innehåller forskning som tar sin utgångspunkt i såväl assistansanvändarens situation som assistansfrågor utifrån politiska, ekonomiska och juridiska aspekter. Vid lanseringen medverkar flera av författarna i panelsamtal om sina bidrag till antologin.

Henrik Petrén

Titel
Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans
Telefonnummer
08-702 54 07
E-postadress
Uppdaterad
den 24 maj, 2019